TÄCKDIKNING AV ÅKRAR

Vi utför täckdikning av åkrar på entreprenad i Seinäjoki-regionen och Södra Österbotten.Hos oss får du täckdikning som komplett paket med allt från planering till utförande.

TÄCKDIKNING AV ÅKRAR – ALLT FRÅN PLANERING TILL GRÄVNING

Genom täckdikning förbättras produktiviteten på en åker samtidigt som odlingsarealen utökas när öppna diken görs om till täckdiken.

Täckdikningen inleds med planering, där lutningsriktningen utreds. Markens genomsläpplighet utreds genom provgrävningar. Täckdikenas position och bredd planeras efter markens lutning och genomsläpplighet så att de fungerar så väl som möjligt på den avsedda åkern.

Vi kan täckdika åkrar också på kort varsel. Efter planeringen börjar vi gräva täckdikena, vid behov kan vi börja samma dag.

En täckdikningsplan som vi utarbetar är officiell och kan alltså också användas som bilaga till en ansökan om stöd.

Vänd dig till Lakeuden salaoja om du behöver täckdiken!

TÄCKDIKNINGSPLAN

Vi gör täckdikningsplaner som uppfyller myndighetskraven. Vi erbjuder såväl täckdikningsplanering som grävarbeten efter principen om ett enda kontaktställe.

 

PLANERINGSPROCESSEN

Vi har lång erfarenhet av täckdikning. Vi är specialiserade på att planera täckdikning av åkrar och huvuddiken och att gräva dikena.

Täckdikningen inleds med planering, där lutningsriktningen kontrolleras. Markens genomsläpplighet utreds genom provgrävningar. Om investeringsstöd ska ansökans om för täckdikningen, kan vår täckdikningsplan användas som bilaga till ansökan. Täckdikningen inleds när ett beslut om investeringsstöd har getts.

Efter planeringsskedet inleds det egentliga täckdikningsarbetet. Täckdikenas position och bredd planeras efter markens lutning och genomsläpplighet så att de alltid fungerar så väl som möjligt. 

Vi kan lägga täckdiken också på kort varsel. Om ingen ansökan om investeringsstöd krävs kan vi inleda täckdikningsarbetet direkt efter planeringen, rentav samma dag.